Tuyên bố quan điểm của các tổ chức LHQ về việc lưu giữ hành chính đối với người nghiện ma túy và người bán dâm

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2011 – Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa công bố quan điểm về việc lưu giữ hành chính (tại các trung tâm cai nghiện và phục hồi bắt buộc) đối với người nghiện ma túy và người bán dâm ở Việt Nam. Xin nhấn vào đây để tải tài liệu này (mới chỉ có bản tiếng Anh).

Download

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam