Thông tin tóm tắt Mô hình thí điểm về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế

0

Mô hình thí điểm về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tếtại thành phố Hồ Chí Minh