Hiện tại website đã thay đổi chủ sở hữu.

Nếu do một sự nhầm lẫn nào đó, bạn đang muốn liên hệ tới UNAIDS Việt Nam thì hãy truy cập theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

UNAIDS Viet Nam Office:

 vietnam@unaids.org

 Green One UN House, 304 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

Face: https://www.facebook.com/unaids.asiapacific