HIỂU VỀ ĐÁP ỨNG VỚI DỊCH

Số người lớn và trẻ em đang tham gia điều trị kháng HIV: 122.439

Số phần trăm người lớn và trẻ em đang tham gia điều trị kháng HIV

Số phần trăm người tiêm chích ma túy cho biết họ có sử dụng bơm kim tiêm sạch vào lần tiêm chích gần nhất:

Tỷ lệ phần trăm số người được tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV của người tiêm chích ma túy:

Phụ nữ bán dâm

Số người được chương trình dự phòng HIV tiếp cậnSố người cho biết họ có sử dụng bao cao su với khách mua dâm gần nhất. Số người có xét nghiệm HIV trong 12 tháng qua và biết kết quả xét nghiệm

Nam quan hệ tình dục đồng giới

Số người được chương trình dự phòng HIV tiếp cậnSố người cho biết họ có sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục qua đường hậu môn gần nhất với bạn tình là nam giớiSố người có xét nghiệm HIV trong 12 tháng qua và biết kết quả xét nghiệm

Trong 25 năm qua, Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng việc cung cấp các dịch vụ về HIV và đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc ngăn ngừa những ca nhiễm mới và giảm số người nhiễm HIV tử vong do AIDS. Đạt được những thành tựu này là nhờ có vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với các ngành và khu vực có liên quan, nhờ có sự tham gia phòng chống dịch của các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi HIV và các tổ chức xã hội dân sự, cũng như nhờ có sự hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển quốc tế. Mặc dù vậy, độ bao phủ các dịch vụ dự phòng và xét nghiệm HIV cho các nhóm chính có nguy cơ lây nhiễm cao – gồm người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới và phụ nữ bán dâm – vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để có thể khống chế được sự lây lan của dịch, và hàng chục nghìn người nhiễm HIV vẫn chưa được điều trị kháng HIV.

Nguồn: Giám sát trọng điểm 2011-2014, EPP 2013