HIỂU VỀ DỊCH HIV

Ước tính số người sống với HIV ở Việt Nam: 250.000

Số phần trăm dân số là người trưởng thành đang sống với HIV: 0,4%

Số người sống với HIV

● Ước tính cho mọi lứa tuổi và giới tính: 250 000● Ước tính thấp – Ước tính cao: 230 000 – 280 000
Dịch HIV ở Việt Nam bao gồm nhiều hình thái dịch khác nhau giữa các địa phương trong cả nước và hiện vẫn tập trung chủ yếu trong ba nhóm có hành vi nguy cơ cao đối với lây truyền HIV: người tiêm chích ma túy (TCMT), nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và phụ nữ bán dâm (PNBD)[1].

Việc dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy là con đường lây truyền HIV phổ biến nhất ở Việt Nam. Lây truyền HIV qua quan hệ tình dục diễn ra chủ yếu trong nhóm người tiêm chích ma túy và bạn tình thường xuyên của họ, trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, giữa phụ nữ bán dâm và khách mua dâm là nam giới, và giữa những nam giới mua dâm và bạn tình thường xuyên của họ. Hầu hết các phụ nữ nhiễm HIV cho biết họ bị lây nhiễm từ bạn tình thường xuyên của mình và những người đó hoặc có tiêm chích ma túy hoặc có mua dâm. Số hiện nhiễm HIV trong quần thể dân nói chung ở mức 0,02%.

[1] Cục phòng, chống HIV/AIDS (VAAC). Báo cáo tiến độ về đáp ứng với dịch AIDS ở Việt Nam. 2014.