Thay đổi bắt đầu từ chính bạn, #6

Hôm nay, 1 tháng 3 là ngày Thế giới chống phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử hủy hoại các nỗ lực hướng tới một xã hội công bằng hơn. Hãy góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực để không còn ai bị bỏ lại phía sau. #Thay_đổi_bắt_đầu_từ_chính_bạn.

https://www.youtube.com/watch?v=QYYPwpPovpI&feature=youtu.be

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam