Ngô Thị Mộng Linh, Mạng lưới quốc gia người sống với HIV:”Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều bình đẳng như nhau”

Ngô Thị Mộng Linh, Mạng lưới quốc gia người sống với HIV:”Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều bình đẳng như nhau”

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam