HOC – Nguyễn Thị Vĩnh 1

“Đêm. Trong căn phòng trọ chỉ có hai người, chồng tôi lên cơn vã đá lao vào bóp cổ tôi!

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam