HOC – Nguyễn Thị Vĩnh 8

Nhờ điều trị HIV bằng ARV (Antiretroviral), tải lượng virut của tôi đã ở ngưỡng không phát hiện. Nhưng mẹ đã già, tôi sợ không còn nhiều thời gian để báo hiếu mẹ… Từ đây đến cuối đời, tôi không mong gì nhiều. Tôi chỉ mong được ở sống từng ngày bình yên, ở bên chăm sóc và đỡ đần cho mẹ.”- Nguyễn Thị Vĩnh – Hải Phòng

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam