HOC – Minh Thuận 6

Tôi muốn AloCare sẽ phát triển theo hướng bền vững, tiếp tục làm tốt sứ mệnh đồng hành với cộng đồng, để không còn những câu chuyện và những tin nhắn buồn như của bạn tôi nữa.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam