HOC – Minh Thuận 2

Ngày đầu mới bước chân vào động, đi làm phải chiều theo ý khách, tôi đau đến phát khóc. Tôi muốn về, nhưng về quê thì biết kiếm sống bằng nghề gì, đi làm thợ hồ một tháng chỉ được mấy trăm ngàn.

Làm việc như vậy nhưng tôi và tất cả bạn bè quanh tôi đều không có chút kiến thức nào về HIV, đừng nó là dự phòng. Khách hàng nói thế nào là chúng tôi tin theo. Nhiều người nhiễm HIV mà cũng không biết tại sao…

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam