Những người sống với HIV cần biết gì về COVID-19

COVID-19 là một căn bệnh nghiêm trọng và người sống với HIV nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị để giảm thiểu phơi nhiễm và phòng ngừa lây nhiễm virus gây ra COVID-19.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hiện tại không có bằng chứng mạnh mẽ nào cho thấy người sống với HIV có nguy cơ mắc COVID-19 đặc biệt cao hơn hay nếu có mắc bệnh thì họ sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu hơn về sức khoẻ. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là người sống với HIV nên xem nhẹ COVID-19. Người sống với HIV cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tự bảo vệ.

Giống như quần thể dân số chung, người sống với HIV cao tuổi hoặc có các vấn đề về tim mạch hoặc phổi có thể có nguy cơ cao hơn lây nhiễm loại virus này và khi mắc bệnh dễ có các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Do COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng ra khắp thế giới, điểm quan trọng đối với các nghiên cứu đang được thực hiện tại những nơi có tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao là làm sáng tỏ hơn về tương tác sinh học và miễn dịch giữa HIV và chủng virus corona mới.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam