Search Result

Một báo cáo đánh giá về chương trình dự phòng HIV ở Việt Nam

Việt Nam đã chứng tỏ tiếp tục duy trì cam kết đáp ứng các Mục tiêu Fast-Track 90-90-90 đầy tham vọng vào năm 2020 và tiến tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 để nó không còn là mối đe dọa tới  sức khỏe cộng đồng, và là một trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Để đạt được những mục tiêu này và để kiểm soát được dịch bệnh, rất cần phải tiếp tục tập trung vào việc giảm các ca nhiễm mới. Dự phòng vẫn là một cấu phần thiết yếu trong chương trình phòng, chống…

Những người sống với HIV cần biết gì về COVID-19

COVID-19 là một căn bệnh nghiêm trọng và người sống với HIV nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị để giảm thiểu phơi nhiễm và phòng ngừa lây nhiễm virus gây ra COVID-19. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hiện tại không có bằng chứng mạnh mẽ nào cho thấy người sống với HIV có nguy cơ mắc COVID-19 đặc biệt cao hơn hay nếu có mắc bệnh thì họ sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu hơn về sức khoẻ. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là người sống với HIV…

VinaPrEP: Tóm tắt các kết quả của dự án

Lợi ích của xét nghiệm HIV

Cẩm nang truyền thông đại chúng về phòng, chống HIV/AIDS

Thông tin tóm tắt tình hình dịch của Việt Nam tháng Tám năm 2018

Tiến độ thực hiện Mục tiêu 90-90-90, Hướng đến kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam

Thông Tin Tóm Tắt Về Tình Hình Dịch Của Việt Nam

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam