THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS

BAN

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về HIV/AIDS rất rõ ràng, đó là chặn đứng và bắt đầu đẩy lùi dịch vào năm 2015. Nhờ quyết tâm cao độ của các chính phủ, xã hội và người dân, chúng ta đã có thể thấy thành công trong tầm tay. Đọc thêm

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam