Trung tâm báo chí

06/12/2011

Tuyên bố quan điểm của các tổ chức LHQ về việc lưu giữ hành chính đối...

Chi tiết Tải xuống

29/08/2011

Việt Nam và các nước châu Á – Thái Bình Dương hướng tới mục tiêu không còn...

Chi tiết Tải xuống

21/06/2011

Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoan nghênh cơ sở điều trị methadone...

Chi tiết Tải xuống

19/05/2011

Việt Nam đi đầu trong Điều trị HIV 2.0 — Thí điểm đầu tiên trên thế...

Chi tiết Tải xuống

17/05/2011

Cộng đồng nam tình dục đồng giới lên tiếng nhân Ngày Thế giới chống kỳ...

Chi tiết Tải xuống

01/01/2011

Diễn văn của LHQ tại cuộc họp về định hướng và các ưu tiên chính của...

Chi tiết Tải xuống

07/11/2010

Diễn văn của LHQ tai Lễ phát động tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS...

Chi tiết Tải xuống

05/06/2010

Diễn văn của LHQ tai Hội nghị của UBQG về phòng, chống AIDS và phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống

05/06/2010

Diễn văn của LHQ tai Hội nghị của UBQG về phòng, chống AIDS và phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống