Trung tâm báo chí

17/05/2011

Cộng đồng nam tình dục đồng giới lên tiếng nhân Ngày Thế giới chống kỳ...

Chi tiết Tải xuống

01/01/2011

Diễn văn của LHQ tại cuộc họp về định hướng và các ưu tiên chính của...

Chi tiết Tải xuống

07/11/2010

Diễn văn của LHQ tai Lễ phát động tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS...

Chi tiết Tải xuống

05/06/2010

Diễn văn của LHQ tai Hội nghị của UBQG về phòng, chống AIDS và phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống

05/06/2010

Diễn văn của LHQ tai Hội nghị của UBQG về phòng, chống AIDS và phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống

18/02/2010

Cần đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu quốc gia về AIDSg National AIDS...

Chi tiết Tải xuống

17/12/2009

Hỗ trợ tín dụng dành cho Người sống với HIV và Người nuôi dưỡng trẻ dễ...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống