Trung tâm báo chí

01/01/2011

Diễn văn của LHQ tại cuộc họp về định hướng và các ưu tiên chính của...

Chi tiết Tải xuống

07/11/2010

Diễn văn của LHQ tai Lễ phát động tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS...

Chi tiết Tải xuống

05/06/2010

Diễn văn của LHQ tai Hội nghị của UBQG về phòng, chống AIDS và phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống

05/06/2010

Diễn văn của LHQ tai Hội nghị của UBQG về phòng, chống AIDS và phòng, chống...

Chi tiết Tải xuống

18/02/2010

Cần đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu quốc gia về AIDSg National AIDS...

Chi tiết Tải xuống

17/12/2009

Hỗ trợ tín dụng dành cho Người sống với HIV và Người nuôi dưỡng trẻ dễ...

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống

01/12/2009

Thông điệp nhân Ngày Thế giới Phòng Chống AIDS

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org