Ấn phẩm

30/03/2008

Báo cáo: Nhận định lại tình hình AIDS ở châu Á- Phác thảo ứng phó có hiệu...

Chi tiết Tải xuống

20/01/2008

The Fourth Country Report on Following up the Implementation to the Declaration of Commitment on HIV

Chi tiết Tải xuống

06/07/2007

Nam giới có quan hệ tình dục đồng giới – Phần bị bỏ quên

Chi tiết Tải xuống

11/02/2007

Viet Nam HIV/AIDS Estimates and Projections 2007 – 2012

Chi tiết Tải xuống

01/01/2006

Luật phòng chống HIV/AIDS

Chi tiết Tải xuống

30/11/2005

Chỉ thị số 54 của Ban Bí thư TW Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org