Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoan nghênh cơ sở điều trị methadone xã hội hóa đầu tiên tại Hải Phòng

0

Hà Nội, ngày 21/6/2011 – Các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam hoan nghênh việc khai trương ngày 18/6 cơ sở điều trị methadone xã hội hóa đầu tiên trên toàn quốc. Đây là một trong những nỗ lực của Việt Nam nhằm ngăn chặn việc lây nhiễm HIV trong những người tiêm chích ma túy và xây dựng một ứng phó quốc gia với HIV bền vững hơn, đa ngành hơn.

Mô hình dựa vào cộng đồng này là cơ sở điều trị methadone đầu tiên trong hệ thống của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam về các vấn đề liên quan đến nghiện ma túy. Các tổ chức Liên Hợp Quốc khuyến khích mạnh mẽ việc mở rộng mô hình điều trị methadone dựa vào cộng đồng như là một phần của cách tiếp cận toàn diện tới vấn đề nghiện ma túy và HIV. Hồi đầu tháng 6 này, Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ về HIV/AIDS và tại cuộc họp này các quốc gia đã cam kết đến năm 2015 giảm một nửa số ca nhiễm HIV mới trong những người tiêm chích ma túy.

Các tổ chức Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ủy ban phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy và mại dâm thành phố Hải Phòng, đặc biệt là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng trong việc cải thiện tiếp cận tới dịch vụ điều trị bằng methadone cho những người tiêm chích ma túy.

“Hy vọng rằng sáng kiến mới nhất này của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ mang lại một mô hình có thể nhân rộng ra các tỉnh thành khác của Việt Nam,” ông Eamonn Murphy, Giám đốc UNAIDS Việt Nam và Chủ tọa Nhóm phối hợp của LHQ về HIV tại Việt Nam phát biểu.

“Tôi xin chúc mừng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) vì đã luôn luôn hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với HIV. Các tổ chức LHQ sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam, USAID/PEPFAR và các đối tác khác để tăng hơn nữa tính hiệu quả của ứng phó quốc gia với HIV,” ông Eamonn cho biết thêm. “Đầu tư vào những chương trinh dự phòng HIV có tác động lớn như mô hình này cần phải trở thành ưu tiên của Việt Nam trong nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ số 6 là chặn đứng và bắt đầu đẩy lùi dịch HIV vào năm 2015.”

Liên hệ
Phòng truyền thông LHQ tại Việt Nam | Nguyễn Thị Bích Huệ | tel. 3822 4383 Số lẻ105 |bichhuen@unaids.org