Ấn phẩm

10/06/2011

Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS

Chi tiết Tải xuống

15/05/2011

Technical Annexes: Evaluation of the epidemiological impact of harm reduction programs on HIV in...

Chi tiết Tải xuống

15/09/2010

HIV transmission from men to women in intimate partner relationships in Vietnam: a discussion paper

Chi tiết Tải xuống

22/06/2010

Understanding and Reducing Stigma Related to Men Who Have Sex with Men and HIV

Chi tiết Tải xuống

18/06/2010

Trợ giúp pháp lý – Niềm vui cho mọi người sống với HIV

Chi tiết Tải xuống

05/05/2009

HIV và Nam giới có quan hệ tình dục với nam giới ở Châu Á – Thái Bình...

Chi tiết Tải xuống

02/04/2009

Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in the Health Sector

Chi tiết Tải xuống

14/03/2009

Bộ Thẻ- Hiểu về quền và nghĩa vụ

Chi tiết Tải xuống

21/08/2008

Tài Liệu Thuật Ngữ Thông Dụng Của UNAIDS 2008

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org