UNAIDS hoan nghênh việc đăng ký chính thức Mạng lưới quốc gia những người sống với HIV của Việt Nam

Mạng lưới quốc gia những người sống với HIV/AIDS của Việt Nam (VNP+) đã được đăng ký vào đầu tháng 11 và chính thức ra mắt ngày 24 tháng 11 năm 2009, với hỗ trợ của Nhóm phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV ở Việt Nam.

VNP+ đại diện cho sức mạnh tổng hợp của 150 nhóm tự lực  và liên minh của những người sống với HIV trên mọi miền đất nước Việt Nam, và đảm bảo những người sống với HIV tham gia tích cực vào ứng phó quốc gia về AIDS.
“Các mạng lưới người sống với HIV là những cơ chế rất hiệu quả trong việc xây dựng quan hệ đối tác và vận động cho việc thực hiện Tiếp cận phổ cập đến dự phòng HIV, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ,” bà Jan Beagle, Phó giám đốc điều hành của UNAIDS phát biểu tại lễ ra mắt của mạng lưới tại Hà Nội.

Bà cũng nói thêm: “Bởi vậy tôi xin chúc mừng chính phủ Việt Nam vì đã bảo đảm rằng những người sống với HIV được tham gia đầy đủ vào mọi mặt của công cuộc ứng phó quốc gia với HIV.”

Đăng ký là một tổ chức phi chính phủ trong nước với tên gọi Trung tâm hành động vì người sống với HIV, VNP+ có một số chức năng trong đó bao gồm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, tạo và thiết lập cơ hội phát triển kinh tế cho những người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thực hiện các chương trình truyền thông và phổ biến thông tin về HIV/AIDS, và nghiên cứu, chuyển giao kiến thức về các chương trình dự phòng HIV, chăm sóc và điều trị.

“Mạng lưới quốc gia sẽ hành động để nâng cao năng lực và trao quyền cho những người sống với và bị ảnh hưởng bởi HIV để họ vượt qua kỳ thị và phân biệt đối xử, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phòng, chống AIDS,” anh Đỗ Đăng Đông, đại diện mạng lưới cho biết, và khẳng định “chúng tôi hướng tới một mối quan hệ đối tác khăng khít và mật thiết với các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế để nhằm thực hiện tốt nhất vai trò của mình.”

Nhóm phối hợp của Liên Hợp Quốc (LHQ) về HIV và các đối tác khác đặc biệt là PEPFAR đã hỗ trợ VNP+ cả về tài chính và kỹ thuật ngay từ khi mạng lưới mới thành lập năm 2008. Trong năm 2009, nhóm phối hợp của LHQ về HIVđã hỗ trợ mạng lưới tổ chức khóa tập huấn về quản lý dự án theo kết quả, về kỹ năng vận động chính sách và tổ chức các buổi họp định kỳ để chia sẻ thông tin cũng như cuộc họp tổng kết năm.pcb_and_dpm.jpg

Đoàn đại biểu Ban điều phối chương trình của UNAIDS tham dự lế ra mắt VNP+ trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong hai ngày 23-24 tháng 11 năm 2009.

Ngoài việc đi thăm và làm việc tại một số dự án do LHQ hỗ trợ ở các địa phương, đoàn còn gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban quốc gia về phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam