Trung tâm báo chí

Unspecified date

Diễn văn của UNAIDS tại cuộc họp thường niên diễn đàn đối tác xã hội dân...

Read More Download

Unspecified date

Diễn văn của các tổ chức LHQ tại Tọa đàm xây dựng chính sách cho chương...

Read More Download

Unspecified date

Diễn văn của các tổ chức LHQ tại Cuộc họp tổng kết năm 2011 và lập kế...

Read More Download

Unspecified date

Tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội dân...

Read More Download

Unspecified date

Hội thảo về các bằng chứng khoa học và pháp lý liên quan đến yêu cầu hủy...

Read More Download

Unspecified date

Hơn 80 quốc gia tăng gấp đôi đầu tư trong nước cho phòng chống AIDS trong thời...

Read More Download