Trung tâm báo chí

08/06/2016

Việt Nam là đối tác quan trọng tại Hội nghị cấp cao về kết thúc dịch AIDS

Read More Download

11/05/2016

DỒN TỔNG LỰC ĐỂ KẾT THÚC DỊCH AIDS – Báo Cáo Của Tổng Thư Ký Liên...

Read More Download

03/09/2015

Hội thảo vận động chống kỳ thị, phân biệt đối xử và tăng cường trợ...

Read More Download

15/05/2014

Hội thảo với các công ty dược về sản xuất, cung ứng bền vững thuốc ARV...

Read More Download

01/12/2013

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn cho phòng, chống...

Read More Download

17/05/2013

Thông điệp của Giám đốc điều hành UNAIDS nhân Ngày thế giới chống kỳ thị...

Read More Download

17/05/2012

Tuyên bố nhân Ngày thế giới chống kỳ thị với người đồng tính, lưỡng...

Read More Download

06/12/2011

Tuyên bố quan điểm của các tổ chức LHQ về việc lưu giữ hành chính đối...

Read More Download

29/08/2011

Việt Nam và các nước châu Á – Thái Bình Dương hướng tới mục tiêu không còn...

Read More Download