Trung tâm báo chí

17/05/2018

UNAIDS kêu gọi tăng cường hợp tác đối tác để không người dân nào bị bỏ...

Read More Download

17/05/2018

Vào Ngày quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính, chuyển giới và...

Read More Download

20/03/2018

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV

Read More Download

01/12/2017

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

Read More Download

01/12/2017

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC CHO NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS...

Read More Download

20/07/2017

UNAIDS công bố đã có hơn một nửa số người nhiễm HIV được điều trị kéo...

Read More Download

14/07/2017

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của...

Read More Download

01/12/2016

Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12 năm 2016

Read More Download

08/06/2016

Tuyên bố Chính trị của Liên Hợp Quốc năm 2016 về Kết thúc dịch AIDS khẳng...

Read More Download