Trung tâm báo chí

01/12/2020

THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG AIDS 2020

Read More Download

01/12/2020

Hội nghị quốc gia Kỷ niệm 30 năm phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam và Ngày Thế...

Read More Download

01/12/2020

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC – THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG...

Read More Download

04/12/2019

Hội nghị tổng kết 20 năm điều trị và chăm sóc HIV/AIDS ở Việt Nam

Read More Download

01/12/2019

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2019

Read More Download

01/12/2019

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC CHO NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS...

Read More Download

23/08/2019

UNAIDS chào đón việc bổ nhiệm bà Winnie Byanyima là Giám đốc điều hành mới

Read More Download

29/11/2018

Thông Điệp Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS 2018

Read More Download

21/06/2018

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống HIV, thực hiện mục tiêu 90-90-90 của...

Read More Download