TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC – THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS 2020

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC

THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS

1/12/2020

Khi toàn thế giới đều tập trung sự chú ý vào cuộc khủng hoảng về COVID-19, Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm nay nhắc nhở chúng ta cần tiếp tục nỗ lực phòng, chống một đại dịch toàn cầu khác, dù đã xuất hiện từ 40 năm trước, nhưng vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tình trạng khẩn cấp về AIDS trên toàn cầu vẫn chưa kết thúc. Mỗi năm, toàn thế giới vẫn có 1,7 triệu người mới nhiễm HIV và 690.000 người tử vong do AIDS. Các bất bình đẳng vẫn khiến những người ít có tiếng nói nhất phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV.

Đại dịch COVID-19 chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho thế giới. Bất bình đẳng trong chăm sóc y tế ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Không ai được thực sự an toàn cho đến khi mọi người dân đều an toàn.

Đáp ứng với HIV có nhiều kinh nghiệm hay để chia sẻ và áp dụng cho ứng phó với COVID-19. Chúng ta đã biết rằng để kết thúc được đại dịch AIDS và đánh bại được COVID-19 chúng ta phải chấm dứt kỳ thị và phân biệt đối xử, lấy người dân làm trung tâm và xây dựng các đáp ứng với dịch bệnh dựa trên các cách tiếp cận về quyền và bình đẳng giới.

Chúng ta không được để tài sản trở thành yếu tố quyết định việc một người có được đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của mình hay không. Chúng ta cần một loại vắc-xin phòng COVID-19 và những loại thuốc điều trị HIV với giá phải chăng để mọi người dân ở khắp nơi đều có thể tiếp cận được.

Sức khỏe là một quyền của con người. Đầu tư cho sức khỏe phải là ưu tiên hàng đầu để có thể thực hiện được Chăm sóc Sức khỏe Toàn dân. Ngày Thế giới phòng, chống AIDS hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khẳng định rằng, để vượt qua đại dịch COVID-19 và kết thúc đại dịch AIDS, toàn thế giới phải đoàn kết lại và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam