Thông điệp nhân Ngày Thế giới Chống Kỳ thị với người Đồng tính và Chuyển giới

Giám đốc Điều hành UNAIDS
Michel Sidibé
Ngày 17/5/2010

Kỷ niệm Ngày thế giới chống kỳ thị với người đồng tính và ngời chuyển giới hôm nay, tôi xin nghiêng mình trước những cống hiến và nỗ lực không mệt mỏi của các nhóm nữ đồng tính, nam đồng tính, người lưỡng tính và người chuyển giới trong việc đấu tranh cho các quyền của mình.

Thay đổi đang diễn ra. Từ ghét bỏ chuyển thành hòa hợp – Từ loại trừ chuyển thành chung sống – Từ kỳ thị chuyển thành tôn trọng. Nhưng không phải ở tất cả mọi nơi. 

Hiện nay vẫn còn gần 80 quốc gia có những bộ luật cấm hành vi tình dục đồng giới. Các bộ luật này ngăn cản sự tiếp cận tới các dịch vụ dự phòng HIV, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ.

Tôi kêu gọi tất cả các Chính phủ tạo ra môi trường pháp lý và xã hội thuận lợi để bảo đảm các quyền con người được tôn trọng.

UNAIDS đã đưa việc bảo vệ những người nam tình dục đồng giới, người chuyển giới và cung cấp các dịch vụ về HIV cho họ thành một lĩnh vực ưu tiên.

Tôi hy vọng rằng với những nỗ lực chung, chúng ta có thể biến sự  kỳ thị với ngườiđồng tính và người chuyển giới trở thành quá khứ.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam