Sống để Yêu thương

Một đôi bạn trẻ tham dự hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thanh niên tại Việt Nam

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam