Sống để Yêu thương

Quầy tư vấn và xét nghiệm nhanh HIV do VYKAP tổ chức tại sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Thanh niên

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam