Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS-2018 #3

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam