Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS- 2018 #17

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam