Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS 1/12/2017

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam