HOC – Trọng Hùng 6

Nếu được làm lại, tôi sẽ không phải cố tình bỏ quên một cuốn nhật kí để cho gia đình biết sự thật về mình. Vì đã đủ kiến thức, tôi sẽ tự tin nói với gia đình rằng tôi là người đồng tính.” – Nguyễn Trọng Hùng – Trưởng nhóm cộng đồng MSM tại Sơn La

*Chú thích: MSM: Men who have Sex with Men (Nam giới có quan hệ tình dục với nam giới)

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam