HOC – Trọng Hùng 4

Khi tích đủ vốn mở quán cà phê riêng, tôi biến nó thành nơi tụ họp cho cộng đồng LGBT tại Sơn La. Đó là một quán cà phê nơi có cả dịch vụ xét nghiệm HIV nhanh! Hiện là trưởng nhóm cộng đồng MSM, công việc của tôi là tư vấn, hỗ trợ khách hàng, truyền thông thay đổi hành vi, quan trọng nhất là chuyển đổi khách hàng có HIV đi điều trị. Trong năm vừa qua, tôi đã phát hiện và chuyển điều trị đến khoảng 50 ca nhiễm HIV trong cộng đồng MSM*, người tiêm tích và bạn tình.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam