HOC – Nguyễn Thị Vĩnh 6

Năm 2008, tôi như thấy một ánh sáng cuối đường hầm. Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone được triển khai tại Hải Phòng và tôi là những người đầu tiên tham gia. Methadone giúp tôi kiểm soát cơn nghiện, tôi bắt đầu tỉnh táo. Quan trọng hơn, chúng tôi có một nhóm điều trị phục hồi của những người uống methadone. Ở đó, chúng tôi chia sẻ nhiều với nhau về sức khỏe, về HIV, về động lực từ bỏ ma túy.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam