HOC – Nguyễn Thị Vĩnh 5

Rồi tôi nhiễm HIV vì tiêm chích chung với chúng bạn. Mẹ tôi bán hàng ngoài chợ thì người ta bảo: “Đừng mua hàng nhà bà ấy, con bà ấy nghiện, sida đấy”. Tôi muốn thay đổi, nhưng ma túy không cho tôi con đường ra…

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam