HOC – Nguyễn Thị Vĩnh 3

Nhưng chắc tôi cao số, có người đi tập thể dục qua nghe thấy tiếng tôi. Họ phá cửa cứu tôi thoát chết. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba anh lao vào bóp cổ, tôi chỉ nghĩ đến mẹ. Từ khi sinh ra tôi chưa báo hiếu được mẹ ngày nào… Nên khi thoát chết lần thứ ba, tôi gọi điện giao giả anh cho gia đình. Tôi phải về với mẹ thôi!

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam