HOC – Mỹ Hà 9

Học khoá về bạo lực giới, em mới biết bạo lực gia đình không chỉ dừng ở đánh đập thể xác. Mình gọi tên được những đe doạ tinh thần kia. Giờ gặp những chị phụ nữ cùng hoàn cảnh, em biết mình cần phải làm gì, khuyên gì, và nhất định phải nói các chị ấy không được cam chịu.
Em sẽ nói họ trông rộng ra: họ có thể đi làm, phát triển sự nghiệp, nuôi con, có cuộc sống tốt hơn, chứ không cần dựa vào người đàn ông. Nhiều lúc em nghĩ nếu ngày đó mình nhẫn nhịn tiếp, có khi giờ đã xanh cỏ rồi cũng nên.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam