HOC – Mỹ Hà 8

Em vẫn chưa ly hôn xong, chồng gần đây còn nhắn tin doạ dẫm. Nhưng em nói anh chị cứ chụp ảnh rõ mặt em đi, em muốn kể câu chuyện của mình.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam