HOC – Mỹ Hà 7

Em đi xin việc với tấm bằng kế toán và với vết bầm còn nguyên trên sống mũi. Ba năm sau đó em ở ẩn, cắt đứt liên lạc với người thân, tự làm lại từ con số không tròn trĩnh. Giờ em đã bắt đầu lo cho hai con đầy đủ, mua được bảo hiểm để tích luỹ cho chúng nó. Em vẫn nói con mình là bố rất thương tụi con, muốn vào thăm các con nhưng mẹ không cho vào vì hoàn cảnh. Em muốn chúng nó biết chúng nó được yêu thương, không ghét bỏ bố hay bất cứ ai. Con gái em nó chứng kiến hết mọi chuyện, nên nó rất tự lập, học cách sống nghị lực.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam