HOC – Mỹ Hà 5

Đấy là trận đòn cuối cùng em phải chịu. Em lên kế hoạch trốn vào Đak Lak. Giấy tờ tuỳ thân em gửi đi trước qua bưu điện cho bạn, rồi nhờ chị hàng xóm vờ sang nhà chơi mỗi ngày, tuồn đi từng tấm chăn cái áo, đợi lúc nhà chồng đi vắng. Cho đến một hôm họ đi ăn cỗ cưới hết, em biết đó là cơ hội duy nhất, không đi thì không còn lúc nào thoát nữa. Em vờ bế hai con ra chợ chơi. Chị hàng xóm nhét ba lô của em vào bao, chở ra điểm hẹn. Trong đó có sáu bộ quần áo và một album ảnh gia đình thời còn hạnh phúc, em muốn giữ làm kỷ niệm. Tất cả thực sự là một cuộc đào tẩu của ba mẹ con. Đến khi biết, nhà anh lùng sục, thuê cả xã hội đen tìm, doạ giết những người đã giúp em.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam