HOC – Mỹ Hà 4

Em bị đa chấn thương, nằm liệt giường một tuần không dậy được. Thằng cu mới có 16 tháng thôi, nó không nhìn thấy cảnh mẹ bị đánh, nhưng một tuần đó nó nhất quyết không cho bố đụng vào nó, chỉ ngồi bên mẹ, ai bế cũng không đi. Còn con gái lớn khi đó 4 tuổi, đến tận bây giờ nó vẫn nhớ như in cảnh bố đánh mẹ.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam