HOC – Mỹ Hà 3

Năm năm chúng em là vợ chồng, em đã uống thuốc tự tử một lần khi bầu đứa con gái thứ nhất, và dắt con đi trốn khi đang nghén thằng thứ hai. Nhưng lần nào họ hàng nội ngoại, kể cả bố mẹ đẻ, đều khuyên nhủ em bỏ qua. Họ nghĩ vợ chồng xích mích là bình thường, em cứ làm quá lên. Trước trận đánh đó một tháng, tụi em đã làm đơn ly hôn gửi ra toà, cuối cùng xã lại xuống “hoà giải”. Họ nói em nên nghĩ cho con, thanh danh gia đình mà cho chồng một cơ hội. Em cũng sợ ly hôn thì toà sẽ chia con, em không nỡ bỏ đứa nào lại nên đồng ý.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam