HOC – Mỹ Hà 10

Thỉnh thoảng có người hỏi em đã có gia đình chưa, khi em nói có rồi và đã ly dị thì họ vội vàng xin lỗi. Em nói họ “xin lỗi gì, phải mừng cho em chứ, đấy là may mắn của em mà.” – Mỹ Hà

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam