HOC-Mỹ Hà 1

“Chồng nói sẽ chặt đứt cổ em nếu dám bế hai con đi.”

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam