HOC – Minh Thuận 5

Khi đi tư vấn và tuyên truyền, chúng tôi phải từng bước tạo cho các bạn thói quen chủ động bảo vệ mình phòng ngừa HIV, có thể sử dụng PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis: điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV), để thêm lựa chọn an toàn kết hợp với sử dụng bao cao su.

Nhiều khách hàng đã được hỗ trợ thường nhắn tin chia sẻ. Mừng nhất là nhiều khách khoe tải lượng virus ở ở ngưỡng không phát hiện được, nghĩa là không lây truyền được (K=K) khi tuân thủ điều trị HIV. Đó là một thành công mà tôi rất tự hào.

­

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam