HOC – Minh Thuận 3

Tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ trong tin nhắn của một người bạn đã nhiễm HIV gửi sau khi bỏ đi: “Tao sẽ về quê, tụi bay đừng kiếm tao nữa, tao đã nhiễm HIV rồi, tao không muốn ở trên này để lây nhiễm cho tụi bay…”. Lúc đó, bạn chỉ nghĩ nếu ở lại mình sẽ lây nhiễm cho khách hàng, rồi khách hàng sẽ lây nhiễm cho tụi tôi. Mỗi lần nhớ lại tin nhắn ấy, tôi đều nhói lòng. Tôi cảm thấy mình bất lực… Tôi không thể làm gì cho bạn!

Rồi năm 2009, khi được tham dự một buổi truyền thông cho nhóm mại dâm nam, tôi ngỡ ngàng nhận thấy các kiến thức của mình và bạn mình sai hoàn toàn. Tôi lân la xin được đi làm tiếp cận viên với số tiền lương ít ỏi hàng tháng.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam