HOC – Minh Thuận 1

Minh Thuận
Giám đốc DNXH Thuận Trường, Quản lý và điều phối chung Phòng khám AloCare

Nghề của tôi, khách thích gì thì phải chiều theo khách. Hôm đó có khách bắt tôi vừa làm, vừa đánh vừa chửi khách. Chiều khách xong, tôi kiệt sức… Vào nhà tắm, tôi tối sầm mặt mũi, ngã gục xuống sàn! Nằm bất tỉnh một lúc thì tôi tự tỉnh, lại phải mặc quần áo đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam