Ảnh 1 – Tôi ủng hộ không phân biệt đối xử

Tôi từng tiêm chích ma túy và đang sống với HIV. Tôi bắt đầu điều trị kháng HIV từ năm 2006 và điều đó giúp tôi khỏe để làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng cùng nhóm tự lực Cát trắng. Chúng tôi giúp nhiều bạn nghiện ma túy ở Hà Nội có hiểu biết và kỹ năng để điều trị nghiện liên tục tại cộng đồng; khuyến khích các bạn làm xét nghiệm HIV và hỗ trợ những bạn được chẩn đoán nhiễm HIV tham gia điều trị miễn phí và tuân thủ tốt điều trị. Tôi mong tất cả những người nhiễm HIV và đã từng tiêm chích ma túy như tôi đều có thể vượt lên chính mình và sự kỳ thị của xã hội để sống tích cực. Chúng tôi cần sự cảm thông và cần được tiếp cận dễ dàng đến các dịch vụ điều trị thân thiện, lâu dài, và không tốn kém.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam