Hơn 80 quốc gia tăng gấp đôi đầu tư trong nước cho phòng chống AIDS trong thời gian 2006-2011

Hơn 80 quốc gia tăng gấp đôi đầu tư trong nước cho phòng chống AIDS trong thời gian 2006-2011
UNAIDS vừa công bố một báo cáo mới và các tài liệu đi kèm, cho thấy trong khi nguồn kinh phí quốc tế cho phòng chống AIDS đang chững lại thì ngày càng có nhiều quốc gia tăng đầu tư nội địa cho HIV và thế giới hiện đã đạt con số kỷ lục có 8 triệu người được điều trị ARV.
HÀ NỘI, Ngày 18 tháng 7 năm 2012—Báo cáo mới công bố của Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) cho thấy đầu tư quốc gia dành cho HIV đã vượt trội so với nguồn kinh phí quốc tế. Báo cáo, mang tên Cùng nhau chúng ta sẽ loại trừ được AIDS, ghi nhận các nước có thu nhập ở mức thấp và trung bình đã đầu tư 8,6 tỷ đô-la cho HIV trong năm 2011, tăng 11% so với năm 2010. Nguồn kinh phí quốc tế cho phòng chống HIV đã chững lại, đứng ở mức của năm 2008 là 8,2 tỷ đô-la.
Theo báo cáo, có 81 quốc gia đã tăng hơn gấp đôi đầu tư trong nước cho phòng chống AIDS trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2011. Chi tiêu công từ các nguồn trong nước cho phòng chống AIDS đã tăng cùng với tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia có thu nhập ở mức thấp và trung bình này. Ví dụ, chi tiêu công từ các nguồn trong nước cho HIV ở các quốc gia khu vực tiểu sa mạc Sahara, châu Phi (ngoại trừ Nam Phi) đã tăng 97% trong vòng năm năm qua. Nam Phi đã sử dụng các nguồn trong nước để chi trả hơn 80% chi phí cho phòng chống AIDS và đã tăng đầu tư trong nước cho AIDS lên gấp ba lần trong khoảng thời gian 2006-2011.
“Đây là kỷ nguyên của tình đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm,” Giám đốc điều hành UNAIDS ông  Michel Sidibé phát biểu. “Các quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất của dịch HIV đang cho thấy sự chủ động và vai trò lãnh đạo trong ứng phó với HIV. Tuy vậy, nguồn hỗ trợ quốc tế cũng cần phải tăng chứ không thể tiếp tục chững lại, nếu chúng ta muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra cho năm 2015.”
Nhằm tăng cường hơn nữa tính chủ động và trách nhiệm của các quốc gia thành viên, Liên minh châu Phi đã công bố Lộ trình chia sẻ trách nhiệm và tình đoàn kết toàn cầu trong phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tại châu Phi, ngay trước thềm Hội nghị Quốc tế về AIDS tổ chức tại Washington, DC. Tài liệu này đặt ra một lộ trình nhằm tiến tới đa dạng hóa, cân bằng và đảm bảo tính bền vững cho nguồn tài chính cho phòng chống AIDS ở châu Phi vào năm 2015, qua đó cho thấy vai trò lãnh đạo và tiếng nói mới của châu Phi trong ứng phó toàn cầu với AIDS.
Các nước trong nhóm BRICS (gồm Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã tăng chi tiêu công cho HIV từ các nguồn trong nước lên hơn 120% trong khoảng thời gian 2006-2011. Những nước này hiện đang tự chi trả cho trung bình 75% tổng kinh phí phòng chống AIDS quốc gia. Nam Phi và Trung Quốc hiện đã tự chi trả hơn 80% chi phí cho phòng chống AIDS, và Chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ hoàn toàn tự túc chi phí trong những năm tới. Ấn Độ cũng đã cam kết tăng ngân sách quốc nội lên hơn 90% trong giai đoạn tới của ứng phó quốc gia với AIDS. Braxin và Nga hiện đã hoàn toàn tự túc kinh phí phòng chống AIDS.
Tuy vậy, kinh phí dành cho HIV của cộng đồng quốc tế đã chững lại trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, hiện đứng ở 8,2 tỷ đô-la. Trong đó đóng góp của Chính phủ Hoa Kỳ chiếm gần 48% tổng viện trợ quốc tế dành cho phòng chống AIDS.
“Rõ ràng không còn thời gian để chúng ta trì hoãn những nỗ lực phòng chống AIDS trên toàn cầu. Lẽ ra chúng ta phải nắm lấy thời điểm này để bước tiếp những bước tiến mà chúng ta đã đạt được và biến mục tiêu một thế hệ không còn AIDS trở thành hiện thực,” Điều phối viên toàn cầu về AIDS của Hoa Kỳ, Đại sứ Eric Goosby phát biểu. “Hoa Kỳ đã bày tỏ rõ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phần trách nhiệm của mình bằng cách đầu tư khôn ngoan để mỗi đồng đô-la sẽ được tận dụng hết mức cho việc cứu người.”
Trong lúc đầu tư quốc nội cho AIDS đang tăng lên thì vẫn còn một khoảng hụt lớn trong đầu tư toàn cầu cho HIV. Dự tính đến năm 2015, khoảng thiếu hụt hàng năm sẽ là 7 tỷ đô-la. Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ về AIDS năm 2011đã thông qua Tuyên bố Chính trị về HIV/AIDS trong đó các quốc gia thống nhất tăng đầu tư cho HIV đạt 22-24 tỷ đô-la vào năm 2015. Nếu muốn đạt được mục tiêu này, tất cả các quốc gia đều cần nỗ lực và phối hợp nhịp nhàng để tăng đầu tư cho HIV.
“Việt Nam đã có bước tiến lớn trong việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tiên về phòng chống HIV/AIDS, qua đó tăng ngân sách quốc gia năm 2012 dành cho ứng phó với HIV lên 20% so với năm 2011,” Ông Eamonn Murphy, Giám đốc UNAIDS Việt Nam phát biểu. “Tuy vậy, là một quốc gia có thu nhập ở mức trung bình, Việt Nam cần tiếp tục tăng các nguồn kinh phí trong nước dành cho HIV để bù đắp thiếu hụt trong các năm tới do cắt giảm các nguồn tài trợ nước ngoài và để không đảo ngược những thành quả đã đạt được.” 
Báo cáo chỉ ra rằng các quốc gia cần tích cực chủ động và toàn thế giới cần đoàn kết hơn nữa để ứng phó với AIDS được bền vững. Báo cáo cũng nhấn mạnh các khoản đầu tư cho AIDS cần được sớm lên kế hoạch và có tính bền vững. Các quốc gia cũng cần phải huy động và sử dụng các nguồn lực với hiệu quả cao.
“Mỗi đô-la dùng cho phòng chống AIDS là một khoản đầu tư chứ không phải là chi phí,” Ông Michel Sidibé nhấn mạnh. “Chúng ta hiện cần tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2015 nhưng chúng ta cũng cần nhìn xa hơn thế và hướng hành động tới tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn tử vong do AIDS.”
[HẾT]

 

Liên hệ báo chí
Geneva | Saira Stewart | tel. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org
Washington DC | Sophie Barton-Knott | tel. +1 202 735 46 05 | bartonknotts@unaids.org
Hà Nội | Nguyễn Thị Bích Huệ | tel. 0984 259 523 | bichhuen@unaids.org
UNAIDS 
Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới để thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử, Không còn tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức LHQ gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc gia và quốc tế để có thể đạt được nhiều kết quả nhất trong ứng phó với AIDS. Để biết thêm thông tin xin xem unaids.org và kết nối với UNAIDS trên Facebook và Twitter

Download

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam