Trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV

  • Tôi cần làm gì nếu tôi nghĩ quyền của mình đang bị vi phạm chỉ bởi vì tôi là người nhiễm HIV?

Hãy tìm hiểu các quyền của bạn do luật định và giải thích cho những người đang vi phạm quyền của bạn hiểu hành vi của họ đang sai trái và vi phạm luật như thế nào. Đây là việc đầu tiên cần làm nếu bạn tin rằng quyền của một người nhiễm HIV đang bị vi phạm. Nếu những người vi phạm quyền của bạn không chấp nhận việc họ làm là sai thì sẽ cần đến thương lượng hòa giải với sự hỗ trợ của một ban hòa giải tại địa phương nơi bạn sinh sống. Việc hòa giải thông qua đối thoại có thể mang lại một thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng nếu hòa giải cũng thất bại thì bạn có thể phải quyết định đưa sự việc ra tòa xử phạt hành chính. Nếu bạn phải đưa sự việc ra tòa, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp của luật sư.

 

Hãy tham khảo một số kỹ năng và lời khuyên có thể có ích cho bạn trong tài liệu HIV: Hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của bạn ở Việt Nam do UNAIDS xuất bản.

 

  • Nếu tôi không đủ tiền để trả cho các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tôi có thể đến đâu để được giúp đỡ?

Theo Luật trợ giúp pháp lý của Việt Nam và Nghị định số 7/2007/ND-CP, người nhiễm HIV được nhận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí tại các trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước. Những dịch vụ này nhằm giúp những người nghèo không trả được phí luật sư, để họ có thể tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc được giảm phí. Một điều quan trọng là bạn phải hỏi rõ xem có cần phải nộp bất kỳ khoản phí nào không trước khi đồng ý sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Bạn có thể tìm kiếm trợ giúp pháp lý miễn phí tại:

  1. Các trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp, tại 63 tỉnh thành;
  2. Các trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Hội luật gia Việt Nam, tại 63 tỉnh thành;
  3. Các “phòng khám luật” ở Đại học Luật Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ;
  4. Các trung tâm tư vấn luật thuộc các tổ chức quần chúng như Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên;
  5. Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam