Cuộc thử nghiệm vắc-xin phòng HIV lớn nhất từ trước đến nay do WHO và UNAIDS hỗ trợ cho kết quả đáng khích lệ

Kết quả của cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng HIV lớn nhất từ trước đến nay, công bố ngày 24/9/2009, là một bước tiến lớn và rất quan trọng về khoa học, lần đầu tiên cho thấy một vắc-xin có thể ngăn chặn HIV lây truyền giữa những người trưởng thành nói chung.

Các kết quả nghiên cứu vắc-xin phòng HIV mã số RV144 cho thấy khả năng dự phòng HIV đạt 31.2% của loại vắc-xin này chỉ được coi là có tác dụng bảo vệ ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, các kết quả này đã mang lại một niềm hy vọng mới trong lĩnh vực nghiên cứu vắc-xin HIV và hứa hẹn có thể tìm ra được một loại vắc-xin phòng HIV an toàn và có hiệu quả cao dành cho tất cả những người cần đến vắc-xin HIV nhất trên toàn thế giới. Cuộc thử nghiệm này chưa tiến hành quan sát về các vấn đề an toàn trong sử dụng vắc-xin.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã bắt đầu hỗ trợ việc thử nghiệm này từ năm 1991, 18 năm trước, khi Thái Lan được đề xuất là một trong những quốc gia được WHO bảo trợ tham gia chuẩn bị thử nghiệm vắc-xin phòng HIV và xây dựng Kế hoạch quốc gia về vắc-xin phòng bệnh AIDS. WHO và UNAIDS đã liên tục cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật và tư vấn cho việc xem xét, phê duyệt và thực hiện các bước thử nghiệm vắc-xin RV144 thông qua Ủy ban Tư vấn về Vắc-xin phòng HIV do hai cơ quan này thành lập (VAC). Năm 2006, VAC đã thực hiện một cuộc đánh giá độc lập về việc thử nghiệm này, xem xét các vấn đề về đạo đức và các vấn đề liên quan đến cộng đồng. Cuộc đánh giá độc lập này cho thấy việc thử nghiệm đang được thực hiện theo những chuẩn cao nhất về khoa học và đạo đức cũng như có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Vẫn còn rất nhiều việc cần làm đang đợi các nhà nghiên cứu chính và một nhóm đông đảo các cộng tác viên quốc tế. Họ sẽ phải phân tích các số liệu thu thập được trong cuộc thử nghiệm, tìm hiểu cơ chế bảo vệ, quyết định xem thời gian bảo vệ kéo dài được bao lâu, và phác thảo lộ trình cho các bước tiếp theo. Việc đăng ký cấp phép cho cơ chế vắc-xin này có lẽ chưa thể tiến hành ngay bây giờ với các kết quả hiện thời. Chúng ta vẫn phải chờ đợi xem hai cấu phần của cơ chế vắc-xin này có thể áp dụng cho toàn thế giới hay không. Dân ở các vùng khác nhau trên thế giới có các đặc điểm di truyền khác nhau và các kiểu phụ khác nhau của loại vi-rút suy giảm miễn dịch phụ ở các vùng cũng khiến dịch ở mỗi vùng có đặc điểm riêng. Khi chúng ta thực sự có được một loại vắc-xin phòng HIV, tất cả những người có nguy cơ lây nhiễm cao trên toàn thế giới đều cần được tiếp cận loại vắc-xin này.

Ngoài ra, những loại vắc-xin phòng HIV ban đầu với hiệu quả vừa phải sẽ cần phải được sử dụng như là một công cụ bổ sung, kết hợp với các chiến lược hướng tới thay đổi trong hành vi và các quy ước xã hội, phổ biến sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách, tiếp cận các thiết bị tiêm chích an toàn và cắt bao qui đầu.

Cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 này, với 16.395 phụ nữ và nam giới trưởng thành tham gia tại Thái Lan, là một cuộc thử nghiệm ý tưởng về một cơ chế vắc-xin mới gồm hai loại vắc-xin khác nhau do Sanofi-Pasteur và tổ chức phi chính phủ mang tên Giải pháp Toàn cầu cho các Căn bệnh Truyền nhiễm (Global Solutions for Infectious Diseases) tạo ra. Cuộc thử nghiệm do Bộ Y tế Thái Lan tiến hành dưới sự giám sát của Tổng cục Phẫu thuật Quân y Hoa kỳ, với tài trợ của Học viện quốc gia Hoa kỳ về các loại Dị ứng và các bệnh Truyền nhiễm và của Ban quốc phòng thuộc Sở chỉ huy về Nghiên cứu và Trang thiết bị Y tế Quân đội Hoa kỳ.

WHO và UNAIDS, cùng với các đối tác khác, như Doanh nghiệp Vắc-xin Phòng HIV Toàn cầu đã cùng nhau xây dựng nhiều tài liệu chính sách liên quan đến tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị cho những người tham gia thử nghiệm, cấu trúc và mục đích của việc thử nghiệm ý tưởng vắc-xin phòng HIV cùng các tiêu chí khoa học cho việc thử nghiệm.

WHO và UNAIDS sẽ cùng làm việc với các cộng đồng liên quan đến HIV trên toàn thế giới để tìm hiểu hơn nữa và giải quyết một loạt các vấn đề liên quan đến việc đưa vào sử dụng một loại vắc-xin phòng HIV có tác dụng bảo vệ vừa phải. Việc này sẽ phải bao gồm các thử nghiệm bổ sung và sâu hơn với các nhóm dân cư khác nhau mang các đặc điểm di truyền và ảnh hưởng bởi các kiểu khác nhau của HIV.

Cho tới khi có được một loại vắc-xin phòng HIV hiệu quả cao, UNAIDS và WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp dự phòng đã có kết quả cho tất cả mọi người. Một gói dự phòng HIV toàn diện bao gồm, nhưng không giới hạn trong, các can thiệp thay đổi hành vi nhằm giảm các hành vi tình dục nguy cơ cao, sủ dụng thường xuyên và đúng cách bao cao su dành cho nam và nữ, điều trị sớm và hiệu quả các bênh lây truyền qua đường tình dục, cắt bao qui đầu ở các nơi có tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao, can thiệp giảm tác hại cho những người tiêm chích ma túy, phòng lây nhiễm bằng thuốc khác vi-rút sau khi bị phơi nhiễm HIV, và các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trong các cơ sở y tế.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam